Bankrotai Lietuvoje (Nuo 1993-04 iki 2012-01)

Išeities kodas: https://bitbucket.org/petraszd/transparency-2012-bancrupt
Video demonstracija: http://www.youtube.com/watch?v=A6REcbSI1g8
Duomenys: http://data.ukmin.lt/
Apie: Duomenų vizualizacija, vaizduojanti Lietuvos įmonių bankrotų metu darbus praradusių darbuotojų kiekį laikotarpyje nuo 1993-04 iki 2012-01. Tai projektas atliktas per vieną savaitgalį, „Transparency Works #2: Hacks for Transparency“ renginio metu.